midtermisotnashik2024

INTERNATIONAL FACULTY

Dr. Maria Paula Gomez

UAE

Dr. John J. Fung

USA

NATIONAL FACULTY

Dr. Manish Balwani

Nagpur

Dr. Amit Pasari

Nagpur

Dr. Vel Arvind

Tirchi

Dr. Umesh Godhani

Ahmedabad

Dr. Shishir Gang

Nadiad

Dr. Sandeep Mahajan

Delhi

Dr. Amol Bhawane

Nagpur

Dr. Sonal Dalal

Ahmedabad

Dr. Manoj Gumber

Ahmedabad

Dr. Sanjeev Gulati

Delhi

Dr. R. K. Yadav

Delhi

Dr. Shankar Prasad

Manipal

Dr. Gomathy Narsimhan

Chennai

Dr. Natrajan Gopalkrishnan

Chennai

Dr. Divyesh Engineer

Ahmedabad

Dr. Tushar Dighe

Pune

Dr. Swarnalata Guditi

Hyderabad

Dr. Pratik Das

Kolkata

Dr.Gireesh MS

Bangalore

Dr. Vivek Kute

Ahmedabad

Dr. Suraj Godara

Jaipur

Dr. Vinant Bhargava

Delhi

Dr. Aneesh Srivastava

Lucknow

Dr. Jamal Rizvi

Ahmedabad

Dr. Sanjay Kolte

Nagpur

Dr. Georgi Abraham

Chennai

Dr. Jyoti Patodiya

Jaipur

Dr. Ashish Sharma

Chandigarh

Dr. Anil Kumar

Delhi

Dr. Rushi Deshpande

Mumbai

Dr. J. P. Tiwari

Goa

Dr. Sandeep Guleria

Delhi

Dr. Feroz Aziz

Kozhikode

Dr. Abhijeet Patil

Nadiad

Dr. Jeethu Joseph Eapen

Vellore

Dr. Umapati Hegde

Nadiad

Dr. Anurag Gupta

Delhi

Dr. Vijay Kher

Delhi

Dr. Aparna Shah

Delhi

Dr. Deepak Ray

Kolkata

Dr. Amolkumar Patil

Navi Mumbai

Dr. Krishan Kumar

Delhi

Dr. Arpita Ray Chaudhary

Kolkata

Dr. HS Kohli

Delhi

Scroll to Top